Takato Toguchi, Ria Tokuchi, Rizu Toguchi, Nobutaka Obana