March 8th, Kim Ji Han(3rd dan) from Korea Pusan join training.